De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM-indeksen) steg til 57,1 i juli fra 55,3 måneden før, mens den på forhånd var ventet å være 56,0.Det viser tall fra Institute of Supply Management offentliggjort fredag, ifølge Bloomberg News, skriver TDN Finans. ISM Prices Paid steg til 59,5 fra 58,0 måneden før, mens den var ventet til 58,0.Det er normalt høy korrelasjon mellom ISM-indeksen og industriproduksjonen.