Kina åpner døren for private investorer

Shanghais A-aksjer gjøres tilgjengelig for utenlandske investorer fra oktober 2014.

Shanghai. Foto: AP
Børs

Som et ledd i liberaliseringen av de kinesiske finansmarkedene har kinesiske myndigheter vedtatt å åpne det innenlandske aksjemarkedet i Shanghai for utenlandske investorer. Handelen vil skje via Hong Kong. Lemping på kvoter «Til forskjell fra den eksisterende ordningen QFII (Qualified Foreign Institutional Investors), hvor kun institusjoner med lisens har hatt anledning til å kjøpe og selge innenlandske aksjer innenfor et kvotesystem, vil den nye ordningen gi utenlandske investorer generell adgang til å kjøpe og selge A-aksjer i Shanghai», sier Dagfinn Hopsdal til HegnarOnline.Hopsdal forvalter Landkreditt sitt Kina-fond og har handlet kinesiske aksjer via det spesielle lisensierte kvotesystemet i en årrekke.Til gjengjeld vil kinesiske investorer i Shanghai få direkte tilgang til å kjøpe og selge kinesiske H-aksjer i Hong Kong. Den nye ordningen skal være på plass i oktober, og det vil fortsatt være kvotebegrensninger begge veier.  Ville vesten i Østen«Det er veldig positivt at Kina nå tar et steg videre i liberaliseringen av aksjemarkedene, og to-veis flyt vil bidra til å utjevne forskjeller i prisingen av aksjer og samtidig øke forståelsen for aksjemarkedets funksjon blant kineserne. A-aksjene har periodevis handlet til betydelige premier i forhold til H-aksjene, og for øyeblikket er det faktisk en rabatt på 7 prosent i Shanghai», sier Dagfinn Hopsdal til HegnarOnline. (artikkel fortsetter under bildet) 

Dagfinn Hopsdal
  Om 7 prosent på ren arbitrasje høres voldsomt ut, så er det likevel langt fra det ville vesten det har vært i Kina-aksjer tidligere:«I 2007-08 var det en opphetet stemning med millioner av nye aksjespekulanter i Shanghai, og i den perioden steg A-aksjene uhemmet. Premien var på det verste helt opp mot 100 prosent.», sier Dagfinn Hopsdal . Shanghai domineres av privatkunder«Det er relativt store strukturelle forskjeller mellom de to aksjemarkedene. Shanghai er et ganske umodent marked, der retail-investorer svarer for rundt 80 prosent av dagsomsetningen, mens Hong Kong er et langt mer profesjonelt og utviklet marked som domineres av institusjonelle investorer», sier Hopsdal.Han tror myndighetenes ambisjoner om å utvikle Shanghai til verdens ledende finansmetropol er en modningsprosess som vil ta tid.   «Shanghai har et langt større innslag av småselskaper enn Hong Kong, og rent bransjemessig har investeringsuniverset større innslag av tradisjonell industri, konsumselskaper og helse-/medisinforetak. Det harmonerer godt med myndighetenes sterke satsing på privat konsum som en stadig viktigere drivkraft i den fremtidsrettede vekstmodellen», sier han.         Kvotebegrensninger fra oktober:
  • Utenlandske investorer kan kjøpe A-aksjer, begrenset til 13 mrd RMB pr dag, totalt 300 mrd RMBUtenlandske investorer kan kjøpe A-aksjer, begrenset til 13 mrd RMB pr dag, totalt 300 mrd RMB
  • Kinesiske investorer kan kjøpe HK-aksjer, begrenset til 10,5 mrd RMB pr dag, totalt 250 mrd RMB  Kinesiske investorer kan kjøpe HK-aksjer, begrenset til 10,5 mrd RMB pr dag, totalt 250 mrd RMB  
  • De nye kvotene vil utgjøre hhv 17 og 20 prosent av dagsomsetningen i Shanghai og HK (basert på 2013-tall)  De nye kvotene vil utgjøre hhv 17 og 20 prosent av dagsomsetningen i Shanghai og HK (basert på 2013-tall)  
1 kinesisk RMB (CNY) = 1,00395 NOK.

Nyheter
Børs