Kronen hopper på pristall

Kronen styrker seg markant på norske pristall.

Børs

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg med 2,6 prosent på årsbasis. Det var ventet at inflasjonen ville havne på 2,0 prosent (Reuters) eller 1,9 prosent (Bloomberg). Norges Bank anslo 2,2 prosent, mens DNB Markets' prognose var 2,1 prosent. "Inflasjonen kom ut langt høyere enn ventet i juli, og også klart høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg. Tallet trekker dermed klart i retning av at renten ikke vil bli satt ned, noe vi heller ikke venter", skriver DNB Markets i en kommentar.Fra juni til juli steg kjerneprisene med 0,6 prosent, mens det var ventet et fall på 0,1 prosent. Importert inflasjon økte fra 1,4 til 1,8 prosent (sterk oppadgående tendens), mens den innenlandske steg fra 2,8 til 3,0 prosent.Kronen styrket seg fem-seks øre mot euro etter tallene umiddelbart. FRA-ene opp 6-8 punkter.Euroen koster nå 8,29 kroner, mens dollaren går for 6,20 kroner.Følg valutamarkedet LIVE her