CGGs-konsernsjef Jean-Georges Malcor innrømmer at 2014 vil fortsette å være vanskelig.Et svakt marked med uforutsigbare investeringsrammer for selskapets kunder, forsinkelser i tildelingen av prosjekter og prispress bidrar til utfordringer for selskapet.I selskapets kvartalsrapport kan vi lese at CGG vil intensivere sine omstillingstiltak i 2014.Det skjer blant annet gjennom å redusere flåten fra 18 til 13 skip innen utgangen av året. Videre vil selskapets Nord-Amerika-virksomhet på land selges til Geokinetics.