Ludvig Lorentzen over 10 prosent i Opera

Ludvig Lorentzen har økt eksponeringen i Opera Software, og eier mer enn 10 prosent av selskapet.

Lars Boilesen. Foto: Foto: Iván Kverme
Børs

Ludvig Lorentzen AS har i dag kjøpt 100.000 aksjer og 250.000 call-opsjoner i Opera Software. Det går frem av en børsmelding mandag.Etter dette har Ludvig Lorentzen AS og nærstående et samlet aksjeinnehav på 12.281.349 aksjer, tilsvarende 8,61 prosent av utestående aksjer i selskapet. I tillegg har Ludvig Lorentzen AS 2.150.000 call-opsjoner og 2.400.000 put-opsjoner i Opera Software. Ludvig Lorentzen AS har dermed en samlet eksponering i aksjer og call-opsjoner på i alt 14.431.349 aksjer, som utgjør 10,12 prosent av utestående aksjer i Opera Software.Følg Hegnar.no på Facebook her!