DNB Markets øker lakseprisanslaget for 2015 og 2016 til 42 kroner pr kg. Marine Harvest er meglerhusets toppvalg i sektoren. Det fremgår av en sektorrapport meglerhuset datert mandag 4. august, ifølge Intrafish. - Norske myndigheter har avvist forslaget om rullerende MTB, noe som gjør at en større risiko for investorene i sektoren har blitt fjernet. Vi har redusert anslaget for produksjonsvekst i Norge til 2 prosent for 2015 (tidligere fire prosent) og 3 prosent for 2016, noe som legger rette for laksepriser på over 40 kr/kg for 2015-2016, heter det i rapporten skrevet av analytiker Alexander Aukner. Aukner tror ikke at mange oppdrettere vil - eller kan - benytte seg av den foreslåtte MTB-økningen på 5 prosent, da kravene til lusenivåer er for strenge. Han tror heller ikke andre regioner eller teknologier kan kompensere for den svake veksten fra Norge i årene som kommer. DNB Markets mener ifølge Intrafish at majoriteten av finansmiljøet (konsensus) er «lite fornuftige», ifølge Intrafish. - Det ser ut som at de fleste meglerhusene venter lav ensifret volumvekst de neste 2-3 årene, men vi er overrasket over å se at de samme meglerhusene venter fallende laksepriser i 2015-2016. Det ville vært enestående om lakseprisene falt, sammenfallende med en global tilbudsvekst på 1-4 prosent, siden våre analyser viser at prisene har steget hvert år volumveksten har vært under 6 prosent, skriver meglerhuset. De mener heller ikke at høye priser vil ødelegge etterspørselen. Basert på sine nye lakseprisanslag har DNB Markets økt sine estimater og kursmål selskapene de dekker. EPS-anslagene for 2015 er i snitt økt med 4 prosent. Meglerhuset skriver at aksjene handles på lavere enn historiske multipler, grunnet syklisk prising. Sammenlignet med produsenter av landbaserte proteiner har lakseaksjene en oppside på rundt 50 prosent over DNBs nye kursmål, mener meglerhuset. DNB mener at Marine Harvest ufortjent har hatt svakere aksjekursutvikling enn resten av sektoren, og beholder aksjen som sitt toppvalg i sektoren. Meglerhuset har kursmål på 115 kroner på aksjenVidere har DNB Markets en kjøpsanbefaling på Bakkafrost med kursmål 150 kroner, mens Cermaq får en kjøpsanbefaling med kursmål 95 kroner.Meglerhuset har også en kjøpsanbefaling på Grieg Seafood og Lerøy Seafood, med kursmål på henholdsvis 35 og 300 kroner.For Norway Royal Salmon og Salmar er kursmålene 67 og 145 kroner. Begge aksjene får kjøpsanbefaling.