Myrseth: I så fall er børsene på vei mot bobleland

- Prisingen vil skyte over på oppsiden, og hovedrisikoen i det rådende klimaet er å selge seg ut for tidlig, sier investeringsdirektør Stig Myrseth.

Dovre Forvaltning / photographer - Gediminas Zilinskas / www.zilinskas.net
Børs

Etter fem år med ekspansjon i amerikansk økonomi mener investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning at oppgangskonjunkturen fremdeles fremstår som ungdommelig. Renten er null og inflasjonen er lav. Videre er det ingen tegn til flaskehalser, verken i råvare- eller arbeidsmarkedet.Med et fravær av flaskehalser og fortsatt mye ledig kapasitet i arbeidsmarkedet mener Myrseth at det er lett å forestille seg at oppgangskonjunkturen fortsetter i minst et par år til.For aksjemarkedet representerer moderat vekst kombinert med nullrenter og lav inflasjon det best tenkelige bakteppet. Dovre Forvaltning venter at den forannevnte gunstige miksturen vil gjøre seg gjeldende både i år og neste år.- I så fall er børsene på vei mot bobleland. Prisingen vil skyte over på oppsiden, og hovedrisikoen i det rådende klimaet er å selge seg ut for tidlig. Korreksjoner vil komme underveis, men disse vil representere kjøpsanledninger i det større bildet, sier Myrseth.Stokker om på porteføljenPå en pressekonferanse før helgen antydet den ukrainske statsministeren Arseny Yatseniuk at Ukraina vurderer å forby all transport av russisk gass gjennom landet.Europeiske naturgasspriser vil i så fall stige markert, noe som vil være godt nytt for Statoil og ikke minst Kongeriket Norge. En annen konsekvens vil være økt europeisk LNG-import.- Det vil Höegh LNG tjene på, noe som motiverer oss til å inkludere aksjen i Dovre-porteføljen. Mindre tilgang på russisk naturgass kan også gi mer import av kull og derigjennom høyere bulkrater, sier Myrseth som velger å kvitte seg med Norsk Hydro.Dovre-porteføljen består dermed av følgende aksjer:

  • Panoro EnergyPanoro Energy
  • Petrolia DrillingPetrolia Drilling
  • Wilh. Wilhelmsen ASAWilh. Wilhelmsen ASA
  • Selvaag BoligSelvaag Bolig
  • ByggmaByggma
  • Höegh LNGHöegh LNG