Noreco med positive tall

Selskapet endte med pluss på kontrantstrømmen.

Børs

Norwegian Energy Corporation melder om et resultat etter skatt på 0 millioner kroner i 2. kvartal 2014, mot -504 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0 kroner, mot -1,42 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble -132 millioner kroner, sammenlignet med -750 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble -83 millioner kroner, mot -631 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 318 millioner kroner, sammenlignet med 246 millioner kroner i 2. kvartal 2013.- Vesentlig høyere produksjon er hovedårsaken til de økte inntektene. Norecos andel av olje- og gassproduksjon var 5 763 boepd i andre kvartal 2014 og 6 360 boepd i første halvår 2014. Det er en økning på 47 prosent sammenliknet med første halvår 2013 og 63 prosent høyere enn for andre halvår 2013, sier konsernsjef Svein Arild Killingland i børsmeldingen. Mens selskapet tidligere har blitt tynget av store investeringskostnader tidligere, er situasjonen en litt annen i andre kvartal. Kontanstrømmen øker dermed med 10 millioner kroner. Selskapet informerer samtidig om at reparasjon av Siri-plattformen er fullført og at produksjon ventes reetablert i september eller oktober. Her er rapporten og presentasjonen.