Økte matvarepriser trakk KPI opp

SSB melder om en økning på 0,7 prosent i Konsumprisindeksen (KPI) fra juni til juli

Foto: Scanpix
Børs

Høyere matvare- og elektristietspriser bidro mest til oppgangen.Tolvmånedersendringen i KPI var 2,2 prosent i juli 2014, opp 0,3 prosentpoeng fra juni.KPI-JAE viste en oppgang på 2,6 prosent siste tolv måneder, opp 0,2 prosentpoeng fra juni.Inflasjonen var overraskende sterk. Kronen styrket seg markant.Matvareprisene økte 3,2 prosent i perioden. Alle undergruppene, med unntak av iskrem, hadde en prisoppgang fra juni til juli. Økningen for flere matvarer kan, som i fjor på samme tid, ses i sammenheng med en prisjustering foretatt av matvarekjedene. Jordbruksoppgjøret, med effekt fra 1. juli, førte til høyere målpriser særlig for frukt og grønnsaker.Elektrisitetsprisene faller normalt gjennom våren og sommeren, men fra juni til juli i år steg imidlertid prisene inkludert nettleie med 6,5. Prisene på flyreiser steg med 13,9 prosent fra juni til juli. I samme periode økte prisene på aviser, bøker og skrivemateriell med 6,3 prosent.