Saga Tankers har 106 mill. i banken

Øystein Stray Spetalens Saga Tankers sitter med 106 millioner kroner i kontanter.

Børs

Øystein Stray Spetalens Saga Tankers melder om et resultat før og etter skatt på 1,6 millioner kroner i 2. kvartal 2014, mot 4,0 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,02 kroner, mot 0,05 kroner ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble minus 0,9 millioner kroner, mot 2,4 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 0,0 millioner kroner, sammenlignet med 3,5 millioner kroner i 2. kvartal 2013.Selskapet sitter på aksjer i Prospector Offshore Drilling og S. D. Standard Drilling.Saga Tankers har 105,6 millioner kroner i kontanter.Spetalen satt ved utgangen av kvartalet på 96,55 prosent av selskapet. På den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet 25. august ble en fisjonsplan som innebærer utfisjonering av aksjer fra Ferncliff TIH 1 AS til Saga Tankers ASA godkjent, noe som betyr at Spetalens eierandel har økt til 98,3 prosent.Her er rapporten

Nyheter
Børs