Konsernsjef Robert Hobbs i TGS Nopec har ifølge en fersk melding handlet 2.000 aksjer i selskapet til en kurs på 179,36 kroner per aksje.Etter transaksjonen består Hobbs' beholdning av 31.750 aksjer og 126.000 opsjoner.Selskapet melder samtidig at det har kjøpt 20.000 egne aksjer i sitt tilbakekjøpsprogram, til en snittkurs på 179,86 kroner per aksje.Etter transaksjonen eier selskapet 1.136.764 av sine egne aksjer, tilsvarende 1,10 prosent av de utestående aksjene.