Slik får de norsk sild inn i Russland

Eksporten av sild fra Island kan økte betraktlig i tiden fremover.

Børs

– Det er så mye ben i sild at det stort sett kun er marked hvor man er vant til å spise sild det går an å oppnå gode priser. Russland og Ukraina er to gode markeder for norsk sild, sier sjef for Vartdal Seafood i Ålesund til DN, og fortsetter: – Om det ikke går å eksportere norsk sild til Russland, men det finnes kjøpere på Island og Færøyene, er det fullt mulig for oss å levere fangsten dit. Vi leverer i dag fangst i hele Nordsjøbassenget, og det er noe vi vil vurdere. For med stengte dører fra Russland har rundt 20 prosent av den norske sildeindustriens eksportmarked forsvunnet. Andre veier kan imidlertid finnes. For mens lakseeksportørene ser på muligheter for å få inn fisk i Russland gjennom blant annet Færøyene og Chile, leter norsk sildenæring etter smutthull på Island og Færøyene.- KorttenktTankesettet faller imidlertid ikke i god jord hos en av Europas største konsern innen videreforedling av pelagisk fisk, Pelagia i Bergen. – Det høres veldig korttenkt ut. Vi må huske at denne situasjonen med Russland har oppstått fordi Russland og Ukraina er i en krigslignende situasjon. Jeg ber dem som vurderer å profittere på andres ulykke om å tenke seg om. Hvis de gjør det kan de finne ut at det neppe smaker særlig godt, sier Egil Magne Haugstad, konsernsjef i Pelagia, til DN.

Nyheter
Børs