Sparebank 1 SR-Bank leverer knalltall

Sparebank 1 SR-Bank kan melde om et bunnsolid 2. kvartal.

Sparebank 1 SR-Banks filial på Sola. Foto: Banken/Flickr.
Børs

Sparebank 1 SR-Bank melder om et resultat etter skatt på 534 millioner kroner i 2. kvartal 2014, mot 383 millioner kroner i samme periode året før.Banken tok nedskrivninger på utlån og tap på garantier på 41 millioner kroner i kvartalet, mot 25 millioner i 2. kvartal 2013.Resultat per aksje ble 2,09 kroner, mot 1,50 kroner ved samme korsvei i fjor.Driftsresultat før skatt ble 684 millioner kroner, sammenlignet med 511 millioner kroner året før.Netto renteinntekter beløp seg til 581 millioner kroner, sammenlignet med 526 millioner kroner i 2. kvartal 2013.Netto provisjons- og andre inntekter falt fra 465 til 444 millioner kroner.Økt effektivitet - Vi har over tid satt i verk ulike tiltak som skal bidra til økt effektivitet, både gjennom reduserte kostnader og økte inntekter. Jeg er godt fornøyd med at vi ser en reduksjon i kostnader både målt i prosent og i nominelle kroner. Dette er nødvendig i vår tilpasning til endringene i kundeadferd, spesielt i forhold til våre kunders betydelige økte bruk av digitale kanaler. Vi har drevet med kontinuerlig endring i 175 år, noe som vi vil fortsette med fremover for å sikre god lønnsomhet for konsernet, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, i en kommentar.Rapporten og presentasjonen finner du her!