Sterke tall fra Sparebanken Nord-Norge

Sparebanken Nord-Norge presenterer tall for 2. kvartal 2014.

Foto: Scanpix
Børs

Sparebanken Nord-Norge fikk et resultat før skatt på 424 millioner kroner i 2. kvartal 2014, mot 262 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.Resultat etter skatt ble på 353 millioner kroner, mot 206 millioner kroner i samme periode året før.Netto renteinntekter ble 342 millioner kroner i perioden, mot 309 millioner kroner året før, og provisjons- og andre inntekter ble 248 millioner kroner, mot 238 millioner kroner i samme periode i fjor.Tap på utlån og garantier i kvartalet var på 22 millioner kroner, mot 47 millioner kroner i tilsvarende periode året før.Rapporten og presentasjonen finner du her!