Importforbudet for matprodukter fra USA, EU, Canada, Australia og Norge til Russland også vil omfatte norsk sjømat. Marine Harvest og Salmar faller åtte-ni prosent på Oslo Børs.- Selv om beregner at sanksjonen vil redusere likevektsprisen for laks med om lag 12 prosent, tror vi aksjemarkedet overreagerer, sier analytiker Karan Kathuria i Optimeering i en kommentar.Kathuria sier videre at selv om Russland står for om lag 20 prosent av verdens konsum av laks og ørret, er prisfallet noe begrenset siden land som Chile og Færøyene kan øke sin eksport av laks til Russland. - Umiddelbart vil vi nok se et relativt stort prisfall, men på litt sikt så begrenser prisfallet seg til 10-12 prosent. Således kan aksjonærene i norske oppdrettsselskap være glad for at sanksjonen ikke omfatter disse landene, sier han.- Videre tror vi heller ikke sanksjonene fra Russland vil vare evig. Med ett års varighet vil nok ikke den langsiktige inntjeningen for oppdrettsselskapene være så utsatt, sier analytikeren.