Varsel om pålegg etter lekkasje på Statfjord C

Petroleumstilsynet har gitt Statoil varsel om pålegg etter at det ble oppdaget flere alvorlige brudd på regelverket etter en hydrokarbonlekkasje på Statfjord C i januar.

Statfjord C. Foto: Harald Pettersen/Statoil.
Børs

Ved Petroleumstilsynets gransking av lekkasjen ble det oppdaget flere alvorlige brudd på regelverket, skriver tilsynet på sine nettsider.Hydrokarbonlekkasjen 26. januar i år skjedde i forbindelse med overføring av stabilisert olje fra Statfjord A til Statfjord C. Trolig gikk 40 kubikkmeter olje i sjøen.Ingen av de 270 personene på innretningen ble skadd i forbindelse med hendelsen, men produksjonen var stengt i nesten fire døgn som følge av hendelsen.På bakgrunn av de funnene som Petroleumstilsynet fant, pålegges Statoil å gå gjennom sitt system for oppfølging og identifisere årsakene til at de tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler som er ikke har blitt avdekket, og iverksette nødvendige tiltak. (©NTB)