- Grovt sett skal en analytiker innhente, bearbeide og formidle informasjon. Tidligere var den største utfordringen tilgangen til informasjon, og mindre tid ble brukt på formidling til klienter. Utviklingen av kommunikasjonstjenester har medført at alle aktører har tilgang på den samme informasjonen. Dermed brukes det mye mer tid nå på å bearbeide, og ikke minst kommunisere, informasjon, sier analytiker Hans- Erik Jacobsen i Swedbank til Finansavisen.Jacobsens yngre kollega, 23 år gamle Petter Roald, trekker også frem evnen til å se de store linjene og sammenhengene. Som fersk analytiker, nylig uteksaminert fra NHH, mener Roald å ha et viktig fortrinn:– Hvis det er noe vi unge kan bidra med fra begynnelsen, er det mer tekniske forhold, slik som forståelse for nye systemer og modeller. Innsikt i og forståelse av markedene bygger man opp etter hvert, sier Roald.Med lange og intensive arbeidsdager og mindre jobbsikkerhet som gjør at mange faller fra tidlig, har meglerbransjen en snittalder på 35 år. Dette er betydelig lavere enn snittet for de fleste industrier. Jacobsen mener likevel å se at ansatte nå blir stadig lengre i bransjen.– Ansatte med lengre erfaring er verdifulle, men meglerhusene må ha en miks av juniorer og seniorer for å fungere optimalt. Mange av bransjene vi følger er svært sykliske, og det er derfor en ubetinget fordel å ha vært gjennom noen sykluser. I USA finner man eksempler på analytikere opp i 70-årene, sier Jacobsen.