Venter redusert utbud av laks

Kan motvirke effektene av Russland-sanksjonene, sier FHL.

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Børs

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) venter et dempet utbud av laks, fremgår det av en melding fra FHL fredag, ifølge TDN Finans.- Gunstige vekstvilkår for laksen og et høyt uttak så langt i år, ser ut til å bli avløst av en mer avdempet tilvekst og lavere uttak enn først antatt, sier Edmund Broback, som er leder av FHLs produksjonsutvalg.Foreløpige tall viser at til tross for at biomassen kun var noen prosentpoeng større ved inngangen av 2014 sammenlignet med 2013, har det vært et økt uttak av fisk på 15 prosent (92.000 tonn) i årets sju første måneder. Dette har vært mulig på grunn av de gode produksjonsvilkårene. Som en konsekvens har næringen også tatt ut fisken tidligere enn i et normalår.- Vi registrerer at i juli har den relative tilveksten vært lavere enn ved samme måned i fjor, og at dette gjenspeiles i fôrforbruket, sier Broback.Konkret viser tallene to prosent økning på en biomasse som er tre prosent høyere.FHLs produksjonsforum melder at for de årsklasser som skal slaktes fremover, er gjennomsnittsvekten høyere enn i fjor (+6 %), men det er syv millioner færre individer (-3 %). Hvis den høye temperaturen slår negativt ut på tilveksten fremover, kan det bli mindre fisk tilgjengelig enn i fjor.- Dette vil si at vi har gått fra en situasjon med et 15 prosent høyere utbud enn i fjor, til en situasjon hvor tilvekst og utbudet faktisk kan bli lavere enn i fjor, sier Broback, og legger til:- Det kan virke som de naturlige svingningene i temperatur langs kysten ikke bare har gitt oss en fortreffelig sommer i hele landet, men også vil bidra til å avdempe virkningen av Russlands stopp av import av norsk laks.