I årets regnskapsmessige 3. kvartal fikk Walt Disney et justert resultat på 1,28 dollar pr aksje, mot 1,01 dollar i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet en EPS på 1,16 dollar.Selskapet omsatte i perioden for 12,47 milliarder dollar, mot 11,58 milliarder dollar for et år siden.Her var det ventet en omsetning på 12,15 milliarder dollar.Tirsdag falt aksjen 0,56 prosent til 86,75 dollar. Verdien på selskapet har likevel økt med 13,55 prosent hittil i år.