Wilson melder om et resultat etter skatt på 2,4 millioner kroner i 2. kvartal 2014, mot 4,3 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 2,4 millioner kroner, sammenlignet med 4,3 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 4,8 millioner kroner, mot 1,8 millioner kroner året før.Netto driftsinntekter beløp seg til 35,2 millioner kroner, sammenlignet med 33,0 millioner kroner i 2. kvartal 2013..