Yara International ASA har inngått en avtale om kjøp av 60 prosent av aksjene i Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A, til en verdi (EV) av 318 millioner dollar (to milliarder kroner).Galvani er et selvstendig, privateid gjødselselskap, kontrollert av den brasilianske gründeren Rodolfo Galvani Jr. Selskapet er involvert i drift av fosfatgruver, samt produksjon og distribusjon av fosfatgjødsel (SSP) sentralt og nordøst i Brasil. Galvani eier i tillegg lisenser for utbygging og drift av to nye fosfatgruver i Brasil.Ifølge en melding er oppkjøpet er i tråd med Yaras strategi for vekst i Latin-Amerika, hvor selskapet søker å utvikle produksjonskapasitet for å komplettere sin etablerte posisjon, etter det nylige oppkjøpet av Bunges gjødselvirksomhet i Brasil.- Dette oppkjøpet representerer et nytt betydelig steg i å realisere vår latinamerikanske vekststrategi, som ytterligere forsterker vår posisjon i Brasil som en langsiktig industriaktør som ønsker å utvikle og investere i brasiliansk landbruk, sier konsernsjef i Yara, Jørgen Ole Haslestad.- Oppkjøpet av Galvani vil bidra til å sikre tilgangen på fosfatgjødsel i sentrale deler av landet og i de attraktive og raskt voksende nye jordbruksområdene i Brasil. Videre vil Galvani tilføre førsteklasses industrikompetanse med kostnadseffektive løsninger for gruvedrift, produksjon, blanding og lagring, sier Haslestad i meldingen.Galvanis driftsinntekter i 2013 var på 352 millioner dollar, med en EBITDA på 48 millioner dollar. Selskapet har en total årlig produksjonskapasitet på omtrent 1 million tonn SSP, gjennom industrianleggene Paulinia og Luis Eduardo Magalhaes. Begge anleggene produserer fosfatstein fra to egeneide gruver, Lagamar og Angico dos Dias, samt Irece som leases. For å dekke fremtidig etterspørsel etter fosfatstein, har Galvani igangsatt to nye gruveutbyggingsprosjekter, samt en utvidelse av eksisterende gruve.Som del av avtalen vil Yara, basert på enkelte betingelser, tilføre totalt165 millioner dollar i egenkapital.Transaksjonen er gjenstand for godkjenning av brasilianske konkurransemyndigheter (CADE) og andre regulatoriske godkjennelser. Avtalen forventes å tre i kraft i fjerde kvartal i år.