24 saksøkere ville ha 53 millioner kroner

Agasti inngår forlik. Konsernets resultat for tredje kvartal belastes med 12 millioner kroner.

Jørgen Pleym Ulvness - Finansavisen
Børs

Acta Kapitalforvaltning AS og Acta Asset Management AS, datterselskaper av Agasti Holding ASA, har inngått forliksavtaler med 24 saksøkere som har reist søksmål mot selskapene for totalt 53 millioner kroner.Partene er enige om å holde detaljer i forliksavtalene konfidensielle.Forliket innebærer at Agasti-konsernets resultat for tredje kvartal 2014 vil bli belastet med 12 millioner kroner.