AFK-datter i fusjon

NSSLGlobal Ltd (NSSL), et datterselskap av Arendals Fossekompani ASA, har inngått en fusjonsavtale.

Erik Must. Foto: Scanpix
Børs

NSSLGlobal Ltd (NSSL), et datterselskap av Arendals Fossekompani ASA (AFK) har 6. september inngått avtale om konsolidering med European Satellite Link-konsernet (ESL). ESL har kontor i Tyskland, Danmark og Polen. Teknisk vil NSSL kjøpe ESL. Eierne i ESL vil så bruke mesteparten av kjøpesummen på å kjøpe seg inn i NSSL-konsernet. Kjøpet vil gjennomføres midt i september.ESL hadde i 2013 en omsetning på 23 milllioner euro og et driftsresultat på 2,0 millioner euro. NSSL hadde i  2013 en omsetning på 50 millioner pund og et driftsresultat på 6,5 millioner pund. Strategi og styresammensetning i NSSL vil være uforandret