Bionor hentet 53 millioner kroner

Bionor hentet i natt 52,9 millioner kroner. Innsidere kjøpte 77.660 aksjer.

Foto: Selskapet
Børs

Bionor melder at emisjoen som ble annonsert etter at børsen stengte i Oslo torsdag, er fulltegnet og at selskapet har fått inn brutto 52,9 millioner kroner.Det ble solgt 22,5 millioner aksjer til 2,35 kroner gjennom en book building og antallet aksjer er etter dette 248.326.348 pålydende 0,25 kroner.Hele meldingenNestleder i styret, Øystein Soug, kjøpte 27.660 aksjer og har da 125.000 aksjer.CEO Anker Lundemose kjøpte 25.000 aksjer og har da også 125.000 aksjer.CFO synne H. Røine kjøpte 25.000 alsker og har da 50.000 aksjer.