Bionor Pharma varsler emisjon

Bionor Pharma vil gjennomføre rettet emisjon.

Foto: Selskapet
Børs

Bionor Pharma har engasjert Arctic Securities AS og DNB Markets for å gjennomføre en rettet emsijon på inntil 10 prosent av eksisterende aksjekapital. Det tilsvarer rundt 22,5 millioner nye aksjer.Emisjonen er rettet mot eksisterende aksjonærer, norske investorer og internasjonale institusjonelle investorer.Emisjonskursen skal settes gjennom en book-building-prosess som startet klokken 16:30 i dag og vil stenge fredag klokken 08:00Minimumsordren er på aksjer for 100.000 euro.