BNP-fall i Tyskland

Tysklands BNP krymper.

Angela Merkel - Foto: AP
Børs

Ferske tall fra det tyske statistikkontoret viser at tysk BNP falt 0,2 prosent i andre kvartal 2014 sammenlignet med foregående kvartal. På årsbasis var BNP opp 0,8 prosent.De foreløpige tallene viste en nedgang på 0,2 prosent på kvartalsbasis og en oppgang på 0,8 prosent på årsbasis. Det var ikke ventet revideringer.