- Dette er dagens største begivenhet

Økonomene i Nordea forteller hva du kan forvente deg av rentemøtet i den europeiske sentralbanken.

Foto: Are Haram.
Børs

I torsdagens rapport fra Nordea slår økonomene fast at rentemøtet i den europeiske sentralbanken ECB er dagens største begivenhet.- Etter svake inflasjonstall og Draghis tale i Jackson Hole har forventningene til kvantitative lettelser fra ECB økt betydelig. Risikoen er til stede for at ECB kommer med nye tiltak allerede i dag, skriver økonomene.Nordea tror ikke at Mario Draghi vil komme med nye tiltak på dagens møte, hverken hva gjelder kvantitative lettelser eller rentekutt.Økonomene tror at LTROene presentert på juni-møtet vil være vellykket og at inflasjonen vil komme noe opp mot slutten av året, og at ECB derfor vil avvente med kvantitative lettelser.Skulle inflasjonen ikke komme opp gjennom året ser straks kvantitative lettelser mer aktuelt ut, men for øyeblikket tror Nordea at ECB vil la dette «våpenet» ligge i ro.- Et mulig utfall av møtet er at Draghi kan ta opp tråden fra Jackson Hole og formidle at kvantitative lettelser er noe ECB har liggende i verktøykassa, og som kan bli aktuelt å bruke ganske snart. Trolig må Draghi gi ganske sterke hint i den retningen for å ikke skuffe markedet, skriver Nordea.- Som følge av svake inflasjons- og veksttall blir trolig ECB stabens prognoser nedjustert. Vi venter også at Draghi gir mer informasjon om ABS-programmet, men trolig er det for tidlig for noen annonsering av et offisielt program, avslutter Nordea.