Dette er toppsjefene mediene elsker

Norwegians Bjørn Kjos, Statoils Helge Lund og DNBs Rune Bjerke er Norges tre mest omtalte toppledere.

Rune Bjerke - Foto: Finansavisen
Børs

I en liste utarbeidet av analysebyrået Retriever, er Bjørn Kjos, Helge Lund og Rune Bjerke de tre mest omtalte topplederne i de 100 mest omtalte norske selskapene det siste året.-  Store lokomotiver som DNB, Telenor og Statoil kommer ikke unna oppmerksomhet rundt topplederen sin. Disse ­selskapene får så mye medieomtale rundt virksomheten og resultatene at topplederen inngår som en viktig del av mediebildet. Som toppleder i Norges største bank, en bank som blant annet er eid av det norske folk, må Rune Bjerke ta tydelig standpunkt i viktige saker, sier Kristina Nilsen i Retriever.I tillegg til de tre mest omtalte topplederne, er Jon Fredrik Baksaas, Ole Robert Reitan, Thor Gjermund Eriksen, Svein Fanebust, Peter Ruzicka, Dag Mejdell og Per Høiby blant de mest omtalte lederne i Norge.– Den viktigste fellesnevneren for Statoil, DNB og Telenor er at det er mye debatt om disse tre på grunn av det statlige deleierskapet. Det er alltid mye debatt rundt semioffentlige selskaper. De er også blant de mest omsatte på Oslo Børs, noe som er en vesentlig driver for medieomtale, sier Nilsen.

Nyheter
Børs