ESB diskuterer kjøp av sikrede obligasjoner

Rådet i Den europeiske sentralbanken diskuterer å lansere et program for kjøp av ABS'er og sikrede obligasjoner.

REUTERS/Ralph Orlowski
Børs

Det er knyttet stor forventing til møtet i den Europeiske sentralbanken torsdag.Ifølge Bloomberg News og Reuters diskuterer rådet i Den europeiske sentralbanken å lansere et program for kjøp av ABSer (asset-backed securities) og sikrede obligasjoner på 500 milliarder euro.Programmet vil ha en varighet på tre år, og kan starte allerede i år.Den europeiske sentralbanken publiserer rentebeslutningen 13:45 og sentralbanksjef Mario Draghi holder pressekonferanse 14:30.