Finans Norge: – Vi er tilfreds

Norske forsikringsselskap får i utgangspunktet benytte de samme overgangsregler og unntak fra de nye solvensreglene som sine europeiske konkurrenter.

Publisert 9. sep. 2014 kl. 07.21
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 217 ord
Idar Kreutzer. Foto: Scanpix
– Vi er tilfreds med at Finanstilsynet bruker sin nasjonale handlefrihet, på lik linje med resten av Europa. Dette er en viktig avklaring, og tiltak som vil kunne få stor effekt på robustheten til pensjonsordningene, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, i en melding.Det er opp til tilsynsmyndighetene i det enkelte land å godkjenne bruken av de viktigste tiltakene og overgangsreglene for innfasing av Solvens II regelverket. I likhet med sine kollegaer i EU har norske tilsynsmyndigheter benyttet det nasjonale handlingsrommet Omnibus II legger opp til. Finanstilsynet har i dag oversendt brev til Finansdepartementet og informert om hvilke permanente tiltak og overgangsregler i det såkalte Omnibus II-direktivet som er aktuelle for norske forsikringsselskaper. Blant anbefalingene fra Finanstilsynet er at selskapene får anvende det permanente tiltaket volatilitetsjustering samt en generell overgangsperiode på 16 år for tekniske avsetninger. – Vi er tilfreds med at Finanstilsynet har benyttet handlingsrommet, og gitt norske forsikringsselskaper samme utgangspunkt for tilpasning som i andre europeiske land. Det er nå viktig at Finansdepartementet følger opp Finanstilsynets anbefalinger og næringens innspill til påkrevde endringer i de norske virksomhetsreglene for fripoliser. Vi vil nå gå nøye igjennom brevet fra Finanstilsynet, og se nærmere på de vurderingene Finanstilsynet har gjort, samt se nærmere på øvrige forhold som tas opp i dagens brev, sier Kreutzer i meldingen.