Fredriksen på farten i Seadrill

John Fredriksens Hemen Holding forlenger TRS-avtaler.

Børs

John Fredriksens Hemen Holding har forlenget TRS-avtaler (total return swaps) tilknyttet 3,9 millioner aksjer i Seadrill. Det går frem av en børsmelding torsdag.Nytt forfall er 3. juni 2015, og utøvelseskurs for avtalene er 236,8110 kroner per aksje.Hemen Holdings eierandel i Seadrill er uendret på 113.097.583 aksjer, eller 22,94 prosent av utstedt aksjekapital.I tillegg sitter Hemen Holding på TRS-avtaler eksponert mot 3,9 millioner aksjer, mens Seadrill og Famatown eier call-opsjoner for 2.023.465 aksjer.Seadrill fornyerI en separat børsmelding melder Seadrill om fornyelse av TRS-avtalen på 4,0 millioner Seadrill-aksjer som gikk ut i går, 3. september 3. Nytt forfall er 3. desember 2014, med en referansepris på 233,3833 kroner per aksje.Seadrill eier nå 324.740 egne aksjer.Følg Hegnar.no på Facebook her!