Fredriksens Geveran flagger kjøp av 143 mill. aksjer

John Fredriksens Geveran Trading Co kjøper 143 millioner aksjer fra et annet Fredriksen-selskap.

John Fredriksen. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.
Børs

John Fredriksens Geveran Trading Co. Ltd. har i dag kjøpt 143.287.780 aksjer i Norwegian Property ASA fra et annet Fredriksen-selskap, Famaday Trading Inc., Geveran Trading Co. eier etter dette 143.622.780 aksjer i selskapet, noe som tilsvarer 26,194 prosentAksjen er sist omsatt for 10 kroner, opp 0,9 prosent.