Full strid om Acta-avlytting

I dag møter Acta-gründer Fred A. Ingebrigtsen og de andre tiltalte til en ny runde i norgeshistoriens største innsiderettssak.

Fred Ingebrigtsen. rkivfoto Marie von Krogh / Rogalands Avis / Scanpix.
Børs

Idet innsidesaken med hovedmann og Acta-gründer, Fred A. Ingebrigtsen, sparkes i gang i Gulating lagmannsrett i Stavanger i dag hersker det fortsatt full uklarhet rundt nye bevis i saken, skriver DN.visen peker på at flere av de tiltalte i saken ble telefonavlyttet dager før de ble pågrepet i 2008. Påtalemyndigheten har fått medhold av Gulating lagmannsrett i at dette materialet kan legges frem i ankebehandlingen av innsidesaken, men Ingebrigtsens advokat, Bjørn Stordrange, har anket avgjørelsen til høyesterett. Høyesterett har imidlertid fortsatt ikke avgjort hvorvidt de avlyttede og hittil ukjente samtalene kan legges frem som bevis.– Vi forholder oss til det, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim til DN.– Er du redd for konsekvensene av at dere ikke får benytte de avlyttede samtalene i innsidesaken, spør avisen?– Nei, aktoratet er forberedt på å presentere saken med de bevis som vi har tillatelse til å føre, at spørsmålet om kommunikasjonskontroll er uavklart forholder vi oss til, sier Koss.Ifølge DN kunne ikke aktoratet benytte det avlyttede materialet som bevis i tingretten. Men i september 2013 trådte en lovendring i kraft som opphevet bevisforbudet. Koss vil ikke utbrodere hva slags type samtaler som omfattes av avlyttingen.

Nyheter
Børs