Kina stanser import av hel laks fra Norge

Kinesiske myndigheter har varslet at det blir stans i import av hel norsk laks fra 10. september.

Laks - Foto: Scanpix
Børs

Mattilsynet skriver i en fersk melding mandag at kinesiske myndigheter har varslet at det blir stans i import av hel norsk laks fra 10. september.Årsaken til importstansen er at de krever garanti for at laksen er ILA-fri for å hindre smitte av denne fiskesykdommen til kinesiske bestander.ILA-viruset er beslektet med influensavirus, men er ikke farlig for mennesker.-En slik garanti er krevende fordi det også kreves frihet for en variant av ILA-viruset som er lite/ikke sykdomsfremkallende. Denne virusvarianten (HPR0) er det ikke helt uvanlig å finne i europeiske farvann, sier seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet, Friede Andersen i meldingen.-Vi er informert om at kravet trer i kraft 10. september og den norske ambassaden i Beijing er informert om at det ikke innvilges en overgangsperiode. Dermed vil varer som følges av attester datert etter 9. september bli avvist. Eksportørene bør derfor holde tett kontakt med sine kinesiske kunder, sier seksjonssjef for eksport og import i Mattilsynet, Grethe Bynes.Alle andre produkter av laks, det vil si produkter uten hode, gjeller og innvoller kan fremdeles importeres med det gjeldende sertifikatet.Mattilsynet har bedt om en fullstendig redegjørelse for risikovurderingen samt sluttrapporten. Samtidig har Mattilsynet bedt om informasjon om krav til andre land som eksporterer laks til Kina.Eksportørene bør ha tett dialog med sine samarbeidspartnere i Kina, ved eksport av hel laks med hode.- Mattilsynet kan ikke nekte utstedelse av attester etter 10. september, men det vil være eksportørenes eget ansvar dersom parti skulle nektes gjennom grensekontroll i Kina, avslutter Grethe Bynes, seksjonssjef for eksport og import i Mattilsynet.