Kjempeposter omsatt i Flex LNG

Det er omsatt to kjempeposter i Flex LNG

Børs

Det er omsatt to kjempeposter i Flex LNG på totalt 60 millinoer kroner. Postene på 2.000.000 og 700.000 aksjer ble gjort til kurs 6,872 og 7,002 kroner per aksje.