Kjøper flere andeler i Norskehavet

North Energy øker sin eksponering i Norskehavet

Børs

North Energy har inngått en avtale med Dana Petroleum Norway AS, der North Energy overtar 18 prosent eierandel i lisens 484.Ifølge en børsmelding vil lisens 484 etter gjennomføring av avtalen bestå av North Energy med 53 prosent eierandel, Noreco (operatør) med  15 prosent eierandel, Dana Petroleum med 12 prosent eierandel, Explora Petroleum med 10 prosent eierandel, og EoN Ruhrgas med 10 prosent eierandel.Avtalen er betinget av myndighetenes godkjennelse, og effektiv dato er satt til 1. juli 2014.