Konsernsjefen går på dagen

Vidar Låte fratrer som konsernsjef i Goodtech med umiddelbar virkning.

Børs

Vidar Låte fratrer som konsernsjef i Goodtech. Ifølge en børsmelding vil Arve Teie tiltre i stillingen som fungerende konsernsjef. Goodtech varslet i forbindelse med offentliggjøringen av resultatene for 2. kvartal 2014 at styret vil vurdere strukturelle og strategiske alternativer for å synliggjøre og optimalisere aksjonærverdier. Samtidig er det igangsatt en rekke forbedringstiltak som skal gi kostnadsreduksjoner og økt omsetning, med betydelig effekt i inneværende år.- Vidar har, i samarbeid med styret, funnet det riktig å fratre for å skape rom for de pågående prosessene knyttet til vurdering av Goodtechs strukturelle og strategiske alternativer, sier styreformann Stig Grimsgaard Andersen. Selskapets finansielle målsettinger for annet halvår 2014 står uforandret. Siden nyttår har aksjen falt 18,55 prosent.

Nyheter
Børs