Meglerhus ser evolusjonær eksportutvikling for DNO

Credit Suisse mener det kan ta tid å danne en inkluderende regjering i Irak.

Foto: DNO
Børs

Credit Suisse mener det kan ta tid å danne en inkluderende regjering i Irak og at eksportutviklingen fra det kurdiske området i Irak kan vise seg å bli evolusjonær snarere enn revolusjonær, melder TDN Finans.I en fersk oppdatering fra Credit Suisse skriver meglerhuset at de mener at militær innsats med internasjonal støtte i Irak begrenser «IS-risiko» til sunni-kontrollerte områder og at formasjon av en inkluderende regjering er avgjørende for tidsperspektivet på risikoen.- Formasjonen av en inkluderende regjering og en som også fungerer på merittene vil være det beste utfallet. Hvorvidt situasjonen på bakken er en sterk nok faktor for at alle parter kan nå konsensus gjenstår å se, skriver de i oppdateringen.Credit Suisse viser til at statsminister i Haider al-Abadi er i samtaler med kurderne og sunniene om å danne en inkluderende regjering. Et resultat av disse samtalene er ventet innen tidsfristen som er 10-11 september, ifølge nyhetsbyrået.Suksess i disse samtalene vil være positivt for aksjer som er eksponert mot den kurdiske regionen i Irak, skriver meglerhuset.- Dette fordi den regionale kurdiske regjeringen (KRG) antakelig bare vil bli med i regjeringen dersom deres behov blir møtt med lokale, regionale og internasjonale garantier. Disse inkluderer aksept av de oljerettighetene KRG hevder», heter det.Det tilføyes at en inkluderende regjering også vil gjøre det mer sannsynlig at sunni-stammer vil bli med i kampen mot IS, som igjen vil lette bekymringene rundt sikkerheten i regionen.