Spotify-salg til «spottpris»

Kjøp indirekte aksjer i Spotify nå og få 2,4 til 5,3 eller over 12 ganger pengene tilbake når musikkselskapet går på børs våren 2015.

Foto: Reuters
Børs

En investor i investeringsfondet Northzone V K/S har bundet seg til å selge Northzone-andeler til en verdi av 60 millioner kroner til et nyopprettet selskap med navnet IRR-Music Invest. Selskapet er nå i investormarkedet for å hente 67 millioner kroner i en emisjon der hele 8 prosent av pengene går bort i tegningshonorar, skriver Finansavisen.«Dette er en unik mulighet til å få eksponering mot Spotify før en sannsynlig børsnotering våren 2015», skrives det i presentasjonsmaterialet for prosjektet.– Vi kjenner ikke til denne transaksjonen og har prinsippielt ikke noe imot at andeler omsettes, men generelt vil vi forbeholde oss retten til å godkjenne nye eiere i våre fond som følge av at det følger investeringsforpliktelser med, sier Northzone-partner Tellef Thorleifsson, skriver Finansavisen.Har 1,16 prosent av SpotifyAndelseieren som nå vil selge sin andel har en 1,16 prosents andel i Northzone V K/S. Venturefondet består ifølge tegningsinnbydelsen av 85 prosent Spotify. Resten er åtte andre teknologiinvesteringer.Spotify hadde pr. mai 30 millioner gratisbrukere og 10 millioner betalende, hvorav 85 prosent av salgsinntektene stammer fra de betalende. Ifølge investormaterialet vokser Spotify med 350.000 betalende brukere i måneden, skriver Finansavisen.IRR-Music fremhever at transaksjonen innebærer en implisitt prising av Spotify på 6-7 milliarder dollar. Riktignok ble selskapet priset til 4 milliarder da det ble gjort en rettet emisjon mot blant andre Goldman Sachs, Northzone og Kleiner Perkins i november i fjor. Det påpekes imidlertid at denne prisingen var kunstig lav for å få attraktive navn på eiersiden.Lover 1,8 til 3,8-gangenPrisingsmodeller basert på børsnoteringer av sammenlignbare selskaper indikerer prising på 2,4 til 5,3 ganger implisitt prising av Spotify gjennom IRR-Music-transaksjonen.«IRR-Music Invest sin inngangspris gir en Pris/Salg-rate på 4,59 basert på salgsestimater for 2014. Sammenlignbare børsnoterte selskaper har i dag en gjennomsnittlig pris/salg på 22,6», hevdes det.Netto avkastning til investorer etter fondskostnader stipuleres til mellom 1,8 gangeren og 3,8-gangeren – alt tilbakebetalt innen et år.For virkelig å få investorer til å bite på lokkes det med at Spotify kan bli verdt mye mer:«Spotify er verdt mer enn USD 100 milliarder hvis en tar Apples verdsettelse av Beats Music som utgangspunkt», heter det i salgsmaterialet.100 milliarderDet siktes til at Apple betalte 3 milliarder dollar for Beats divisjon for elektronikk og musikktjenester og at Beats Musics del av fusjonen utgjorde 500 millioner dollar. Med 250.000 abonnenter gir det 2.000 dollar pr. abonnent. Spotify har 40 millioner ikke-betalende aktive brukere i tillegg til 10 millioner betalende.«Om man legger sammen betalende og ikke-betalende aktive brukere, er Sporify verdt minst USD 100 miliarder om man legger til grunn at hver bruker er verdt USD 2.000», fremheves det.I så fall er andelen som nå selges for 60 millioner verdt 743 millioner. Prospektet sier ingenting om hvorfor ikke selger ønsker å beholde fondsandelene selv frem til Spotify når slik prising.Denne saken stod først på trykk i fredagens utgave av Finansavisen!