Tilsynet bryr seg ikke med Kjos’ etableringer

Luftfartstilsynet konsentrerer seg om det norske av Norwegian. Enn så lenge kan det fly med asiatisk personell i irske fly.

Bjørn Kjos - Foto: Scanpix
Børs

Luftfartstilsynet var i går på studiebesøk hos Ryanair i Dublin.- Vi fører tilsyn med alle selskap som har en norsk driftstillatelse. Irske myndigheter har tilsyn med selskaper som har adresse og driftstillatelse i Irland, sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Tor O. Iversen, til Finansavisen.Norwegian har fire selskaper med driftstillatelser til å fly kommersielt (AOC). Tre av disse har norske godkjenninger, mens ett av dem har irsk. Med utgangspunkt i sitt hovedkontor på Fornebu i Norge, har Norwegian tidligere orientert om en struktur med 18 underliggende datterselskaper.Iversen avviser at det er problematisk å føre tilsyn med flere datterselskaper og et konsern i kontinuerlig utvidelse.- La oss ta et eksempel hvor et norsk selskap etablerer et utenlandsk datterselskap. Uavhengig av selskapsstruktur så har vi tilsyn med den norske delen av virksomheten, sier Iversen til Finansavisen.Norwegian har i dag en konsernstruktur som gjør det mulig å ha en dansk pilot med europeisk sertifikat, ansatt i Adecco Singapore, hvis leverandørkontrakt er til irske Norwegian Air International (NAI), som igjen leier fly og mannskap til norske Norwegian Air Shuttle.- God oversiktIversen vil ikke medgi at det kan være problematisk å føre tilsyn med norske flyselskap.- Vi er ikke der nå. Vi har et felleseuropeisk regelverk å støtte oss på, og hvordan flyselskapet velger å sette opp sin virksomhet er opp til det respektive selskapet, sier Iversen til Finansavisen, og tillegger:- Vi har god oversikt.Iversen er opptatt av å understreke at Luftfartstilsynet har operativt og teknisk tilsyn med flyselskapenes operasjoner og tekniske virksomhet. Bruk av utenlandsk arbeidskraft er ingenting som Luftfartstilsynet har noe med, mener Iversen.- Det er det operative og tekniske regelverket vi forholder oss til. Vi legger oss ikke bort i hvilken nasjonalitet personellet om bord på flyene har, så lenge de har en dokumentert opplæring, kompetanse og godkjennelse.Lovverket sier at et norsk flyselskap skal fly med norskregistrerte fly. Om bord i disse flyene sier lovverket at hele besetningen skal ha norsk arbeidstillatelse. Dette er imidlertid et lovverk som ikke håndteres av luftfartsmyndighetene.Norwegian Air Shuttle kan med innleie av irskeregistrerte fly fra NAI. At Norwegian via sitt irske datterselskap har anledning til å fly i Norge med utenlandsk besetning, vil ikke Luftfartsverket si noe om, skriver Finansavisen.- Jeg vil ikke uttale meg om regelverket er konsistent eller ikke. Vi er opptatt av at kabinpersonellet har korrekt kompetanse i henhold til kravene, sier Iversen.Han eksemplifiserer:- Utdanning av eksempelvis asiatisk personell for bruk om bord i Norwegian Air Shuttle er under norsk tilsyn, men vi bryr oss ikke om nasjonaliteten. Vi er opptatt av om det har nødvendig trening og godkjenning, sier Iversen.Midlertidig godkjentEU og USA har en handelsenighet innen luftfarten, kalt Open Skies, som skal gi selskaper på begge sider mulighet til å fly over Atlanteren.Norwegian Air Shuttle har en slik avtale, og kan gjennom den midlertidige godkjenningen fra Luftfartstilsynet fly med de irskregistrerte Dreamlinere til USA.Torsdag avslo det amerikanske samferdselsdepartementet første nivå i NAIs søknad om å fly til USA. Prosessen har tatt lengre tid enn normalt, og mye skyldes trolig Norwegians ønske om å kunne fly med irskregistrerte fly samtidig som hovedkontoret er i Norge.Denne saken stod først på trykk i fredagens utgave av Finansavisen!