AF Gruppen skal fjerne plattform i Nordsjøen

AF Gruppen blir med på fjerningen av en plattform i Nordsjøen.

Konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn. Foto: AF Gruppen
Børs

AF Gruppens (AFG) heleide datterselskap, AF Decom Offshore U.K. Limited, har i et konsortium med Heerema Marine Contractors Nederland SE (Heerema-AF Konsortiet), signert kontrakt med CNR, Canadian Natural Resources International (U.K.) Limited, for fjerning og gjenvinning av Murchison-plattformen i Nordsjøen.Murchison-feltet strekker seg over den britisk-norske midtlinjen, mens selve plattformen står på britisk kontinentalsokkel øst for Shetlandsøyene. Murchison- plattformen, som er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen, har vært operativ fra 1980 og produksjonen opphørte i mars 2014.Kontrakten omfatter engineering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av både dekk og stålfundamentene, i alt en samlet vekt på mer enn 37.000 tonn. Avtalen forutsetter igangsettelse av engineering-arbeidet umiddelbart etter kontraktsinngåelse, mens offshore-arbeidene vil starte tidlig i 2016. Fjernings- og demonteringsarbeidene vil pågå til 2020. Rive- og gjenvinningsarbeidet vil gjennomføres både i Storbritannia og på Miljøbase Vats.Verdien på AF Gruppens del av kontrakten er 700 millioner kroner.