BI-professor advarer om større oljekutt

Prisen på olje vil trolig være lav i lang tid, ifølge en BI-professor. Kuttene i norsk oljebransje kan bli langt større enn de vi har sett så langt.

Foto: Scanpix
Børs

Mange selskaper på norsk sokkel har nedbemannet de siste månedene, og i Statoil må over 1.500 personer sluttet i jobben.Ifølge professor Ole Gunnar Austvik ved BI er kuttene en tilpasning til litt lavere oljepriser. Blir prisene liggende på et betydelig lavere nivå enn næringen har vært vant med siden tidlig på 2000-tallet, kan det bli nødvendig med langt større kostnadsreduksjoner.– Kuttene vi har sett så langt, er lite omfattende i forhold til det som kan komme til å skje, sier Austvik til NTB.Oljeprisen har falt kraftig de siste ukene, og Austvik mener prisene sannsynligvis vil stabilisere seg på et lavere nivå enn det som har vært vanlig det siste tiåret. (©NTB)

Nyheter
Børs