Bud på Hurtigruten - Hegnar tar gevinst på en halv mrd.

Trygve Hegnar selger nesten alt i Hurtigruten.

Hurtigrute-skipet "Trollfjord". Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX.

Hurtigruten ASA har i dag annonsert at det har inngått en transaksjonsavtale med Silk Bidco AS, et joint venture-selskap som indirekte eies av Home Capital AS, som kontrolleres av Hurtigrutens styremedlem Petter A. Stordalen, Periscopus AS, som kontrolleres av selskapets styreleder, Trygve Hegnar, og investeringsfond som forvaltes av TDR Capital LLP.Silk Bidco vil fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle de utestående aksjene i Hurtigruten til 7,00 kroner per aksje, som verdsetter den samlede aksjekapitalen i Hurtigruten til ca 2.940 millioner kroner.Trygve Hegnar, som i dag eier 33,14 prosent, selger en eierandel på 28,14 prosent til de engelske byderne. Hegnar selger seg dermed kraftig ned, og blir sittende med en eierandel på fem prosent.Hegnars aksjer prises til i underkant av en milliard kroner. Han blir med videre med 150 millioner kroner. Hegnars kostpris på aksjene i Hurtigruten er 3,60 kroner per aksje, noe som betyr at han tar en gevinst på rundt en halv milliard kroner.Petter Stordalens eierandel forblir fem prosent med tilbudet.Tilbudsprisen på 7,00 kroner per aksje representerer dessuten en premie på 55.9 prosent i forhold til siste omsetningskurs for Hurtigruten den 28. oktober 2014.Silk Bidco og dets indirekte aksjonærer vil etter transaksjonen kontrollere totalt 177.246.982 aksjer i Hurtigruten, som utgjør ca. 42,18 prosent av den samlede utstedte aksjekapitalen.Helene Jebsen Anker, nestleder i styret i Hurtigruten, kommenterer tilbudet slik:- De habile styremedlemmene i Hurtigruten har foretatt en detaljert gjennomgang av betingelsene og vilkårene i Tilbudet. Tilbudet reflekterer Hurtigrutens strategiske og finansielle verdier og representerer en betydelig premie i forhold til aksjekursen. I tillegg til at det vil føre til verdier for aksjonærene, ser de habile styremedlemmene muligheten for at Hurtigruten kan fortsette sin vekststrategi under Silk Bidcos eierskap. Hurtigruten er et veldrevet selskap med betydelig potensiale. Vi tror at dette potensialet vil bli oppnådd raskere og mer effektivt med Silk Bidco om bord. Det habile styret anbefaler aksjonærene å godta tilbudet."Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten, uttaler følgende:- Tilbudet representerer et spennende nytt kapittel for Hurtigruten, våre gjester, medarbeidere og samarbeidspartnere. Under det potensielle nye eierskapet vil selskapet dra nytte av erfarne investeringspartnere som med sitt engasjement, gode resultater og sitt langsiktige perspektiv vil kunne innebære sterk støtte for å oppnå selskapets fulle potensiale og langsiktige ambisjoner."Fortsetter strategienSilk Bidco har i dag også kommet med en separat annonseringmed nærmere detaljer om tilbudet og bekrefter dets intensjon om å fortsette å støtte Hurtigrutens eksisterende vekststrategi. Silk Bidco anerkjenner Hurtigrutens unike historie og verdier, samt ledelsens og de ansattes styrke. Det har uttrykt sin intensjon om å investere i flåten og fortsette å skape opplevelser i verdensklasse for rutens passasjerer.Silk Bidco har også gitt uttrykk for at Hurtigruten fortsatt skal operere fra dagens hovedkontor i Tromsø. Silk Bidco har dessuten uttalt at det ikke har noen konkrete planer om å gjøre endringer i selskapets arbeidsstokk etter gjennomføringen av tilbudet, og det vil ikke ha noen juridiske, økonomiske eller arbeidsmessige konsekvenser for de ansatte i Hurtigruten utover det som følger av den vanlige driften.InhabileStyreleder i Hurtigruten, Trygve Hegnar, og styremedlem Petter Stordalen har erklært seg inhabile til å delta i selskapets styrebehandling av tilbudet på grunn av sitt forhold til Silk Bidco.De habile styremedlemmene i selskapet har enstemmig besluttet å anbefale aksjonærene i Hurtigruten å godta tilbudet. Anbefalingen vil bli vedlagt tilbudsdokumentet, som forventes å sendes til Hurtigrutens aksjonærer rundt den 6. november 2014.Alle medlemmene av det habile styret som eier aksjer i selskapet (direkte eller gjennom investeringsselskap), herunder administrerende direktør og toppledelsen, totalt 2.325.737 aksjer (som representerer ca 0,55 prosent av den samlede utestående aksjekapitalen i selskapet), har inngått ugjenkallelige forhåndsaksepter av tilbudet for aksjene de eier. Tilbyder har også mottatt ugjenkallelige forhåndsaksepter av tilbudet fra enkelte andre aksjonærer i Hurtigruten når det gjelder 55.228.987 aksjer (som representerer ca 13,14 prosent av den samlede utestående aksjekapitalen i selskapet)Les hele meldingen her! Selskapet og Silk Bidco holder en pressekonferanse i dag kl. 10.00 på hotellet The Thief i Oslo for å redegjøre for tilbudet. Pressekonferansen kan sees via webcast på Hegnar.noPeriscopus AS ved Trygve Hegnar eide 33,14 prosent i HRG (Hurtigruten).


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker