DNB klinker til med nok et sterkt kvartal

DNB har lagt frem resultat for årets tredje kvartal.

Rune Bjerke. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen
Børs

DNBs resultat i tredje kvartal var 5.686 millioner kroner, en økning på 805 millioner fra 4.881 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge estimater SME Direkt hadde hentet inn fra 24 analytikere for TDN Finans var det ventet et resultat på 5.126 millioner kroner.– Vi er godt fornøyde med dette resultatet. Den viktigste jobben vår finansielt er å komme i mål med de myndighetspålagte kapitalkravene. Med dagens inntjening fortsetter vi å bygge kapital og ser at vi vil komme i mål innen fristene vi har fått. Vi har fra 2008 satt av mer enn 70 milliarder til økt egenkapital, og fortsatt skal vi bygge ytterligere kapital, sier konsernsjef Rune Bjerke.Resultat per aksje ble 3,49 kroner, mot 3,00 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet 3,15 kroner.Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,6 milliarder kroner, mot  6,8 milliarder samme periode i 2013.DNB fikk et resultat før skatt på 7,5 milliarder kroner, sammenlignet med 6,8 milliarder kroner året før, og forventet 6.772 millioner.Netto renteinntekter ble 8,2 milliarder kroner, mot 7,9 mrd. kroner året før. Analytikerne ventet i snitt 8 milliarder.Totale inntekter beløp seg til 12,8 milliarder kroner, sammenlignet med 12,0 milliarder kroner i 3. kvartal 2013, og forventet 12.5 milliarder.Tap på utlån var 183 millioner kroner, mot ventet 539 millioner.– De lave tapene viser at vi har en solid og robust portefølje som klarer seg godt, også i en periode med økonomisk turbulens og fallende oljepris. I tillegg er det en god bekreftelse på solid bankhåndverk, sier BjerkeDNBs rene kjernekapitaldekning ved utgangen av kvartalet var på 12,6 prosent, inkludert 50 prosent av overskuddet for kvartalet.Her er rapporten og presentasjonen.

Nyheter
Børs