DNB regnskapsfører 449 mill. i positive effekter

DNB-konsernet vil regnskapsføre om lag 449 millioner kroner i positive effekter av basisswapper knyttet til innlån.

Rune Bjerke - Foto: Scanpix
Børs

DNB-konsernet vil i tredje kvartal 2014 regnskapsføre om lag 449 millioner kroner i positive effekter av basisswapper knyttet til innlån.I tredje kvartal 2013 ble det regnskapsført negative effekter på 223 millioner kroner, opplyser banken i en børsmelding.Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.