- Emisjon sikrer selskapet

- Polarcus' rettede emisjon på 35 millioner dollar sikrer at selskapet klarer å holde seg innenfor kredittbetingelsene gjennom fjerde kvartal 2014 og i 2015, sier konsernsjef Rolf Rønningen i Polarcus.

Rolf Rønningen. Foto: Polarcus.
Børs

Polarcus meldte mandag blant annet om en avtale med kreditorene om at selskapet måtte gjøre en emisjon som vil telle som ebitda i kalkulasjonene rundt lånebetingelsene.-Det betyr at modellene våre for fjerde kvartal og for neste år anslår at vi vil holde oss innenfor kravene, sier konsernsjef Rolf Rønningen i Polarcus til TDN Finans.At emisjonen var nødvendig hang direkte sammen med en betydelig nedjustert ebitda-guiding, ifølge Rønningen.Nyhetsbyrået peker på at reduksjonen henger sammen det tøffere markedssentimentet, preget av større konkurranse om de jobbene som finnes. Dette har ført til noe nedgang i aktivitet.-Vi hadde jo en ganske dårlig ordrebok i forkant av Pareto-konferansen, men så fikk vi heldigvis en ganske bra økning med tre-fire jobber. Det er vel et lite bevis på at det prisnivået vi har lagt oss på nå gjør det mulig å sikre arbeid, sier han til TDN.Fremover ser Rønningen utfordringer i første halvår av 2015, men bedring etter det-Vi ser spesielt første halvår 2015 som utfordrende, men så ser vi en bedring i markedet i andre halvår, støttet opp av datapunkter, det vil si primært ordreboken vår, sier han.Rønningen venter for øvrig ikke at den store kontraktjobben utenfor Sakhalin-halvøyen i Russland vil bli påvirket av sanksjoner.Videre viser Rønningen til at selskapet ser mye arbeid i vekstmarkeder, og nevner Myanmar, men er usikker på om det blir i første halvår 2015.-Det andre er Mexico, som er i rute til å invitere internasjonale selskaper inn. Dette burde gi en del arbeid fra andre halvår 2015, sier han til nyhetsbyrået.