- Frykt for svakere vekst preger markedene

DNB Markets trekker frem to høydepunkter på dagens agenda.

Fra DNB Markets' meglerbord. Foto: Are Haram, Finansavisen
Børs

"Bekymring for utsiktene for verdensøkonomien har preget markedsutviklingen det siste døgnet", fastslår DNB Markets i dagens morgenrapport.Høydepunktene på dagens kalender er statsbudsjettet for 2015 og referatet fra FOMC sitt forrige rentemøte.Svake tyske industritall og nye prognoser fra IMF har ført til bekymring knyttet til utsiktene for verdensøkonomien, noe som har preget finansmarkedene det siste døgnet. Dette har ført til nedgang på aksjemarkedene, lavere råvarepriser, lavere statsrenter og en noe sterkere yen. IMF reviderer sine anslag for veksten i verdensøkonomien i år ned med en tidel til 3,3 prosent. Anslaget for neste år er også justert ned, fra 4,0 til 3,8 prosent.Statsbudsjettet for 2015 offentliggjøres i dag. DNB Markets venter at regjeringen vil legge frem et forslag til et ekspansivt budsjett hvor det strukturelle oljekorrigerte underskuddet vil være 169 milliarder kroner. Dette er 28 milliarder kroner mer enn i 2014, noe som ifølge meglerhusets beregninger utgjør omkring 6,6 prosent av fastlands-BNP. Denne andelen var 5,8 prosent i 2014 budsjettet og oppgangen tilsier en ekspansiv impuls til fastlandsøkonomien. "Men siden størrelsen på statens petroleumsfond utland, har økt mer enn ventet, vil ikke 169 milliarder kroner utgjøre mer enn 3 prosent av fondets verdi og oljepengebruken vil dermed være godt innenfor handlingsregelen. Tallene indikerer økt etterspørsel etter kroner og vi ser derfor potensial for at kronen kan styrke seg i dag", skriver meglerhuset.