Lakseprisen steg 0,50 kroner

Eksportprisen på laks steg forrige uke.

Foto: Scanpix
Børs

Ifølge Statistisk sentralbyrå var gjennomsnittlig eksportpris var 35,59 kroner pr kilo for fersk oppdrettslaks i uke 40, tilsvarende en økning på 0,5 prosent fra uken før.Eksporten fra Norge av fersk oppdrettslaks var i perioden 17.134 tonn, som i praksis er uendret fra foregående uke.Eksporten av fryst laks var på 1.509 tonn, opp 42,6 prosent, til en pris på 40,35 kroner pr kilo, opp 0,8 prosent.