Napatech oppdaterer markedet

Napatech hjelper investorer ved å sende ut sin kvartalsvise skipning-indikator.

Napatech ble notert på Oslo Børs 6. desember 2013. Foto; Napatech
Børs

Napatech har sluppet sin kvartalsvise skipning-indikator. Denne viste en nedgang for høyende-adaptere på 16 prosent i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal.Når det gjelder segmentet for lavende-adaptere var indikatoren opp 45 prosent.På årsbasis var begge segmenter ned to prosent.