Så mye får Yara-sjefen for å slutte

Yara har ikke lenger plass til konsernsjef Jørgen Ole Haslestad. Det får han godt betalt for.

Børs

I dag ble det klart at konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara slutter , mens Torgeir Kvidal er utnevnt til fungerende konsernsjef.Avgangen kommer en drøy uke etter at Hydro-sjefen, Svein Richard Brandtzæg, ombestemte seg og ikke lengre ville bli konsernsjef i Yara.Tjente 10,4 mill. +Halslestad hadde i fjor en grunnlønn på 6 millioner kroner, en resultatavhengig lønn på 2,45 millioner kroner, et fast kontantbeløp på 1,7 millioner kroner som en del av den langsiktige intensivplanen, andre ytelser på 264.000 kroner og pensjonsytelser på 2,1 millioner kroner.Haslestad hadde ved årsskiftet også 22.773 aksjer i Yara til en verdi av 7,1 millioner kroner.Av årsrapporten fremgår det at arbeidsforholdet til medlemmer av konsernledelsen kan avsluttes i henhold til gjeldende lover for den enkelte.Jørgen Ole Haslestad deltar i den ordinære pensjonsordningen for ansatte i Norge med pensjonsalder på 65 år. Han er også berettiget til å gå av med pensjon ved 62 år med en pensjon på 70 prosent av pensjonsgivende inntekt basert på en opptjeningsperiode på 10 år. Fradrag skal gjøres forholdsmessig i den grad opptjeningsperioden er mindre enn 10 år, heter det videre.Lønn til mars 2016For Jørgen Ole Haslestad (63) gjelder en 6 måneders gjensidig oppsigelsesperiode. Dersom arbeidsforholdet avsluttes av Yara har han krav på et sluttvederlag på minimum 6 måneders grunnlønn, heter det i årsrapporten for 2013.I den situasjonen som nå har oppstått har imidlertid Haslestad fått en avtale som tilsier at han har full grunnlønn på 6 millioner kroner i året frem til fylte 65 år, det vil si ut mars 2016, opplyser kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Yara til Hegnar.no.Han legger til at Haslestad ikke lenger en del av insentiv- og bonusprogrammet som gav ham 4,15 millioner kroner i 2013.